Akodo Ichiro

Description:
Bio:

Akodo Ichiro

Lion Rampant Walledin